Ude-Bo

[email protected]

Ude-Bo er et selvejende Socialpædagogisk Ungdomsprojekt under foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse. Ude-Bo startede op i
1993 som et efterværnsprojekt.

I 2004 blev Ude-Bo et selvejende unge projekt og er idag godkendt til anbringelse
efter servicelovens paragraf 142 stk. 5 og § 107. Når unge er tilknyttet Ude-Bo
benyttes servicelovens §76, § 107 og § 85 samt loven om aktiv beskæftigelse § 32
og § 31B.

Ude-Bo’s målgruppe er borgere mellem 18-30 år med psykosociale problemstillinger. Herunder psykiatriske problemstillinger, begyndende misbrug, tidlig skadet og/eller udviklingsforstyrrelser.

Målgruppen er borgere, der har et ønske om en stabil tilværelse i egen bolig. Borgeren har også en erkendelse af, at de har brug for professionel støtte til positivt at udvikle og forandre deres tilværelse.

Borgere med massivt misbrug og/eller kriminalitet, samt borgere med voldelig adfærd er ikke i målgruppen.

Aldersgrupper

18-30 år

Målgruppe

Anden udviklingsforstyrrelse
Andre psykiske vanskeligheder
Andet socialt problem

Vil du i kontakt med botilbuddet?

Fabrikvej 11A
Horsens 8700 DK
Get directions

Er dette dit opholdssted?Verificeret

Sørg for at al information er opdateret.