Botilbud er en bestemmelse under serviceloven. Botilbud kan være oprettet efter forskellige paragraffer i serviceloven, det kan være oprettet efter §107 som er et midlertidigt botilbud, eller §108 som er et varigt botilbud. Et botilbud kan dog også gå under almenboliglovens §105. De forskellige botilbud, kan have forskellige målgrupper, men botilbud er for voksne mennesker. På denne side, finder du botilbud.