Denne kategori, dækker over børn og unge i alderen 0-18 år. (Dog er det forskelligt fra botilbud til botilbud, hvilken aldersgruppe de tager ind) Alle børn og unge, har ret og krav på en tryg opvækst, kan forældrene og andet familie, ikke tilbyde barnet dette, kan de komme i anbringelse. Børn og unge i anbringelse, har de samme rettigheder som deres jævnaldrene, der ikke er i anbringelse. Alle børn og unge, har ret til privatliv og et trygt sted at bo, det kan botilbuddene på denne side, hjælpe børnene med at få. Børn og unge har ret til uddannelse og kompetence udvikling, derfor er der også mange af anbringeseshjemmene, der har en intern skole. På denne side, finder du botilbud der tilbyder plads til børn og unge, i forskellige aldersgrupper.